Thursday, February 24, 2011

Petikan Dari Kitab Kifayat Al-Ghulamir

Ketahui oleh mu bahawasanya sekalian mukhalaf disuruh dengan mengenal Allah dan mengerjakan sembahyang dan memberi zakat dan mengerjakan puasa dan mengerjakan haji. Bermula yang lima inilah rukun Islam seperti sabda Nabi SAW "Dirikan Islam itu atas lima rukun:

1. Mengucap dua kalimah syahadah
2. Mendirikan sembahyang lima waktu dalam sehari semalam
3. Memberi zakat jikalau sampai hartanya itu nisab dan tahunnya
4. Puasa pada bulan Ramdhan 30 hari dalam setahun
5. Mengerjakan haji ke Baitullah bagi orang yang kuasa berjalan kepadanya"
Bermula syarat sah syahadah itu 4 perkara:
1. Diketahui
2. Diikrar
3. Ditasdiqkan
4. Diamalkan
Adapun fardu syahadah itu 2 perkara:
1. Diikrarkan dengan lidah
2. Ditasdiqkan dengan hati
Adapun kesempurnaan syahadah itu 4 perkara:
1. Mengetahui
2. Diikrar
3. Tasdiq
4. Yakin
Adapun yang membatalkan syahadah itu 4 perkara:
1. Menduakan Allah
2. Syak hatinya akan Allah
3. Menyakal dirinya daripada dijadikan oleh Allah
4. Tiada diisbatkan Zat Allah.


wallahua'lam

No comments: